Siódma Góra

Virginie Alajdjidi, Emmanuelle Tchourkiel „Ilustrowany inwentarz ptaków”

Zaśpiew

inwentarz_ptakow_420pxrgb

Książka „Ilustrowany inwentarz ptaków” jest trzecią  z serii inwentarzy. Niezwykle udany cykl pogłębiający wiedzę najmłodszych o zwierzętach i roślinach. Autorki – Virginie Aladjidi (tekst) i Emmanuelle Tchoukriel (ilustracje) stworzyły dzieło z pogranicza nauk przyrodniczych i sztuki. Opracowanie prezentuje kilkadziesiąt ptaków, omawiając wygląd, zwyczaje, każdego z nich, wskazując terytorium, z którego pochodzą. Każdy osobnik jest pokazany na kolorowym obrazku. Niby nic nowego. Niejedna encyklopedia, czy atlas ptaków  zawiera podobne informacje, opatrzone fotografiami. Jednak „Ilustrowany inwentarz ptaków” jest wydawnictwem szczególnym.

Szczególne są portrety ptaków sporządzone techniką, stosowaną dawno temu, by utrwalić obraz omawianych gatunków. Tchoukriel użyła chińskiego tuszu oraz akwareli. Stąd bierze się przy przeglądaniu książki wrażenie obcowania z dziełem stworzonym przed co najmniej stu laty. Wrażenie to wspiera także dobór koloru papieru na jakim książka została wydrukowana – delikatnie żółtawego, jakby pokrytego patynką czasu (chociaż po zapachu poznajemy świeżą farbę drukarską).

Inna rzecz, która urzekła mnie w „Ilustrowanym inwentarzu ptaków”, to zamieszczenie przy każdym omówionym osobniku odgłosu jaki ten wydaje. Nawet jeśli zoologowie często spotykają się z cytowaniem ptasiej mowy, dzieci mogą spotkać się z tym po raz pierwszy. W każdym razie w takim opracowaniu przyrodoznawczym. Bo w poezji znamy już takie przypadki. I to jakiej poezji! Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit – śpiewał Julian Tuwim. –Kuku, tiju, ćwir i fit, Cyt.

Ten starodawny polorek ilustracji, ptasia mowa dodana do opisów (jak rozmówki dla kogoś, kto pragnie zagadać do obcokrajowca) sprawiają, że książka  jest wyjątkowym dziełkiem, w którym wiedza przyrodnicza splata się ze sztukami plastycznymi i (dla czujnych) z poezją. No, i co bardzo istotne – spacerując po lesie, albo gapiąc się  w gniazdko zbudowane pod dachem domu można będzie zagwizdać, zaćwirkać, zatijufitać odpowiednio do tego, z jakim ptaszkiem będzie się miało do czynienia.

JP

Virginie Alajdjidi, Emmanuelle Tchourkiel „Ilustrowany inwentarz ptaków”, przełożyły Magdalena Kamińska-Maurugeon, Katarzyna Skalska, wydawnictwo Zakamarki, 2016