Siódma Góra

Thiago de Moraes „Atlas mitów. Potwory, herosi i bogowie oraz mapy dwunastu mitologicznych krain”

 Wielokształtność świata

„Atlas mitów” jest wydawnictwem dla dzieci, stąd wielokolorowa, bogata w postaci, szata graficzna. Okładka wygląda jakby tytułowe „potwory, herosi  i bogowie” wysypali się z globalnego wora i fruwały bezładnie. Ale to tylko pozór. Thiago de Moraes – autor zarówno tekstu, jak i ilustracji – przeprowadził próbę uporządkowania postaci, wydarzeń ze światów różnych mitologii. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę wielość wątków mitologicznych opowieści, wielość ich wersji. Pewien ład udaje się jednak zaprowadzić.

Moraes wyróżnia dwanaście mitologii, które wiąże z określonymi miejscami na mapie globu. Dla każdej z nich ilustruje właściwą wizję świata oraz historię jego stworzenia, omawia ważne dla niej postaci, kim by nie byli – bogami, potworami, zwierzętami.  Z pomocą Moraesa istnieje szansa na ustalenie związków rodzinnych między bohaterami mitologii, powiązanie czynów z odpowiednimi postaciami, odkrycie źródeł niektórych motywów wędrujących ścieżkami kultury.

„Atlas mitów” jest niezwykle cennym wydawnictwem dla tych, którzy zaczynają tropić wątki mitów w świecie współczesnym. Jego lektura to świetny początek drogi prowadzącej przez wiele, wiele zbiorów, opracowań mitologii ludów świata. To początek przygody z antropologią kulturową. Ale nie tylko. Jest to książka wartościowa rzez sam fakt pokazania młodemu odbiorcy niejednorodności koncepcji uniwersum. W mitologiach czasami znajdujemy punkty wspólne, jednak jak świat długi, szeroki i okrągły wyobrażenia co do jego stworzenia, kształtu, tego, co istnieje poza nim, bywały różne – każda na swój sposób malownicza. Poznanie, choć pobieżne tych opisanych w „Atlasie…” koncepcji pozwala na dystans, potrzebny, by spojrzeć także na tę wizję świata, która charakteryzuje jemu najbliższą kulturowo mitologię. (Naprawdę nie istnieje wiedza na temat tego, ile dni trwało stworzenie świata.)

To, co w tej książce najistotniejsze dla wielu czytelników, to same opowieści. Przedziwne, zwariowane, a jednak tak ważne dla tych, którzy pragną zgłębiać wiedzę o kulturach, ale też o tym, kim jesteśmy, o aspektach bycia człowiekiem.

Jest więc „Atlas mitów” książką trochę egzotyczną, trochę zabawną, inspirującą do poznawania świata przez opowieść.

JP

Thiago de Moraes „Atlas mitów. Potwory, herosi i bogowie oraz mapy dwunastu mitologicznych krain”, przełożyła Anna Nowak, wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2018.