Siódma Góra

Jean-Michel Billioud „Biblia opowiedziana i objaśniona”

Biblioznawstwo dla początkujących

Do Biblii trzeba mieć dystans. Niezrozumiałe nierzadko zdarzenia, często okrutne, jakie opisuje uderzają  w wrażliwość najmłodszego czytelnika, nie potrafiącego sobie poradzić z informacją o tym, że pewien ojciec był gotów zamordować swojego syna, bo tak nakazał mu głos z nieba, albo, że pewien król wydał wyrok śmierci na wszystkich nowonarodzonych chłopców w okolicy. Jeden z podstawowych tekstów naszej kultury jest miejscami przesycony brutalnością, stąd w lekturze potrzebny jest dystans badawczy.  Z książką Jean-Michel Billioud’a nawet młody odbiorca nauczy się czytać Stary i Nowy Testament jako tekst kultury, a nie jedynie jako opowieść o niezwykłych wydarzeniach.

Autor „Biblii opowiedzianej i objaśnionej” proponuje kształcący sposób lektury kanonicznej księgi. Przytaczając  biblijne fabuły, tłumaczy okoliczności przedstawionych wydarzeń, ich czas, miejsce, zobrazowane mapkami. Kieruje uwagę na symbolikę, jej genezę. Omawia ówczesne obyczaje. Biblia w ujęciu Billiod’a jest zatem bogatym źródłem wiedzy o historii i kulturze starożytnej. Ze źródła tego zaczerpną nie tylko ci, dla których tekst ten jest zbiorem mądrości, wskazówek odnośnie tego, jak żyć zgodnie z regułami wyznawanej religii. Sięgną do niej dorośli i młodsi czytelnicy, by zrozumieć ten i ów motyw istotny w naszej kulturze, a posiadający swe korzenie w Starym i Nowym Testamencie.

Książka jest bogato ilustrowana. Obrazki są wyważone kolorystycznie, nie przytłaczają tekstu. Są proste, co stanowi dużą zaletę, wobec wielu wydań Biblii, mających na celu „przybliżenie” bohaterów zwłaszcza młodym czytelnikom, czy też uatrakcyjnienie im lektury poprzez nadmierne ubogacenie barwami, czułymi spojrzeniami postaci. U Georges postaci są raczej schematyczne, nie wzruszają wyrazem twarzy, a sytuacje w jakich są przedstawione kojarzą z poszczególnymi motywami biblijnymi. Ta graficzna powściągliwość przydaje elegancji wydawnictwu, zasługującemu na uwagę tych, którzy pragną wprowadzić dziecko w tematykę biblijną w sposób rozważny, z dystansem badawczym.

JP

Jean-Michel Billioud „Biblia opowiedziana i objaśniona”, zilustrowała Hélène Georges, przełożyła Magdalena kamińska-Maurugeon, wydawnictwo Papilon, 2018.