Siódma Góra

Clive Gifford, Marc-Etienne Peintre „Historia kolorów”

Jak zdobywano purpurę i błękity

Podtytuł książki głosi: „Jak kolory kształtowały świat”.  I to prawda – w „Historii kolorów Clive Gifford pisze  o tym jakie były konsekwencje odkrycia tego, czy innego barwnika. To jest bardzo ciekawe. Ale ciekawsze wydaje mi się w tym kolorowym opracowaniu omówienie tego, jak poszczególne kolory wydzierano naturze. No, może nie „wydzierano”, bo przecież nie na siłę, ale jednak znacznym wysiłkiem, nakładem pracy wielu ludzi – alchemików, eksperymentatorów, zbieraczy roślin, czy robaków. Człowiek to wyjątkowo pożądliwy gatunek. Kiedy tylko coś ładnego zobaczy i od razu musi to mieć, najlepiej dużo . I nie popuści. Dąży do zapanowania nad czymś, czego pożąda. Kształci się  w zdobywaniu tego rozwijając nauki, przemysł, sztukę. Wszystko dlatego, że zobaczył coś, co wydało mu się piękne i zapragnął to mieć – dla siebie. Korzystać z tego piękna.  W przypadku kolorów – przetwarzać je na inne piękno, zwielokrotniać je, uwypuklać, oświetlać, w pewnym sensie czcić je. Sposoby odkrywania barw, uzyskiwania barwników opisane w książce to coś niezwykle interesującego dla młodego czytelnika, który kolory do tej pory wyciągał z pudełka z kredkami. Po lekturze inaczej będzie patrzył na barwy  w przyrodzie i inaczej je nazywał. Może nawet zechce wytworzyć własny barwnik – jakiego jeszcze nie uzyskano. Wyostrzy wzrok rozglądając się podczas spaceru, albo patrząc w talerz przy obiedzie. Tak, tak, cudowne barwy otaczają nas gdziekolwiek jesteśmy. Lektura „Historii kolorów” skłania do uważnej obserwacji.

Silnym atutem „Historii kolorów” są ilustracje – kolorowe, oczywiście. Dzięki nim wędrujemy przez wieki, przez barwne krainy świata. Dzięki obrazkom czytelnik łatwo zapamiętuje kontekst historyczny opowieści o kolorach przedstawiany przez autora tekstu. To jedna z tych książek, w które można gapić się godzinami – z bardzo dużą przyjemnością i nie bez pożytku.

JP

Clive Gifford „Historia kolorów”, przetłumaczyła Hanna Pasierska, zilustrował Marc-Etienne Peintre wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2020.